10 rzeczy, które musisz wiedzieć o podziale majątku

Podział majątku nie jest sprawą prostą. Nie dość na tym, musi istnieć kilka konkretnych przesłanek, aby można było do niego przystąpić.
1. Nie da się podzielić majątku, jeśli nie nastąpi, ustanie małżeńskiej wspólnoty. Najczęściej następuje to na skutek rozwodu, ale nie jest to jedyna metoda. Równie skuteczna będzie separacja czy ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków. Zniesienie wspólnoty majątkowej w małżeństwie nastąpi także, jeśli jedno z małżonków ogłosi upadłość osoby fizycznej.
2. Istnieją pewne okoliczności, w których można ubiegać się o wzniesienie wspólnoty z datą wsteczną. To bardzo dobra informacja, dla osób, które współmałżonek wpędził w długi.
3. Podziału majątku można dokonać przed rozwodem, w trakcie trwania sprawy rozwodowej, a także po rozwodzie.
4. Podziału majątku można dokonać w sądzie lub na drodze ugody, w drodze obopólnej umowy.
5. Jeśli podział majątku nie nastąpi w trakcie sprawy rozwodowej (a tak zwykle bywa) należy złożyć odrębne dokumenty i wnieść o sprawę o podział majątku. Wiąże się z tym wniesienie odpowiedniej, dodatkowej opłaty.
6. Podział majątku może nastąpić poprzez podział w naturze (wyodrębnienie odrębnych lokali czy fizyczny podział pieniędzy), przyznanie określonych rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty przez drugiego małżonka (na przykład pozostawienie nieruchomości jednej ze stron z obowiązkiem spłaty części wartości). Trzecim sposobem, zupełnie nieopłacalnym jest egzekucyjna sprzedaż rzeczy i podział kwoty pozostałej ze sprzedaży.
7. Zasadniczo, uznaje się, że udziały w majątku są równe, ale na wniosek jednej ze stron, sąd może stwierdzić nieco inną proporcję np. 80% do 20%.
8. W sprawie o podział majątku można domagać się odszkodowania, jeśli współmałżonek roztrwonił majątek czy dokonać rozliczenia długów, które zostały spłacone za sprawcę.
9. Największą wartością w majątku są zwykle nieruchomości. Podział jest w tym przypadku najbardziej skomplikowany. Problemem może być surogacja (czyli zastąpienie jednego majątku innym), ale też banalny problem, gdy wspólny dom postawiono na działce będącej wyłączną własnością jednego z małżonków. Skomplikowane jest także ustalenie wartości majątku, jeśli na nieruchomości ciąży kredyt hipoteczny.
10. Od sprawy o podział majątku, podobnie jak od każdej innej, można odwołać się do sadu apelacyjnego.

Marek Zieliński

Redaktor portalu WIEM123.pl. Interesuje się ekonomią i nowymi technologiami

Dodaj komentarz