Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

Aby zastrzec swój pesel na stronie mObywatel należy przejść na stronę
https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/rzp-pesel
i wykonać poniższe kroki:
1) Wybrać metodę logowania:

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

2) Wybrać metodę autoryzacji:

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

3) Zalogować się do Profilu Zaufanego

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

4) Podać hasło sms lub dokonać autoryzacji przez swój profil bankowy.

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

4) Kliknąć w przycisk Zastrzeż PESEL

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

5) Potwierdzić zastrzeżenie PESEL

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

6) W prawym górnym rogu powinien pojawić się komunikat „Twój PESEL został zastrzeżony”

Jak zastrzec swój PESEL na stronie mObywatel

Zastrzeganie Numeru PESEL: Nowa Usługa dla Ochrony Tożsamości Obywateli

Wstęp: Od 17 listopada 2023 roku obywatele Polski będą mogli skorzystać z nowej usługi umożliwiającej zastrzeżenie numeru PESEL. Jest to odpowiedź na rosnące zagrożenie kradzieżą tożsamości i wyłudzeniem środków finansowych. Zastrzeżenie PESEL stanie się istotnym elementem ochrony danych osobowych, a od czerwca 2024 roku instytucje takie jak banki czy notariusze będą zobowiązane sprawdzać status zastrzeżenia numeru PESEL przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności.

1. Nowa Usługa Zastrzeżenia PESEL

Rozpoczęcie Działania Usługi: Od piątku, 17 listopada, obywatele będą mogli zastrzec swój numer PESEL poprzez aplikację mObywatel lub osobiście w odpowiednich instytucjach. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński podkreślił, że jest to pierwszy etap wdrażania usługi, który zakończy się pełnym wdrożeniem od 1 czerwca 2024 roku.

2. Zastrzeganie i Rejestracja PESEL

Proces Zastrzegania: Zgodnie z nowymi przepisami, każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL będzie mógł zastrzec go, korzystając z e-usługi. Rejestr zastrzeżeń będzie prowadzony w infrastrukturze rejestrów państwowych, co zapewni wysoki poziom niezawodności.

Integracja z Instytucjami: Minister Cieszyński wskazał, że banki, telekomy i notariaty będą stopniowo integrować się z systemem. Do czerwca 2024 roku wszystkie instytucje będą zobowiązane do korzystania z rejestru zastrzeżeń.

3. Implikacje dla Obywateli i Instytucji

Bezpieczeństwo Transakcji: Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL, obywatele będą chronieni przed wykorzystaniem ich danych do zawierania nieautoryzowanych umów. Jak wyjaśnił minister, umowy zawarte bez wiedzy i zgody właściciela zastrzeżonego PESEL będą nieważne z mocy prawa.

Odpowiedzialność Instytucji: Instytucje, które udzielą kredytu lub przeprowadzą transakcję na podstawie zastrzeżonego numeru PESEL, będą ponosić pełną odpowiedzialność finansową za wyłudzenie.

4. Procedura Zastrzegania i Weryfikacji

Jak Zastrzec PESEL: Obywatele będą mogli zastrzec swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub osobiście. Ministerstwo cyfryzacji zaprojektowało proces tak, aby był intuicyjny i dostępny dla wszystkich użytkowników.

Weryfikacja przez Instytucje: Od czerwca 2024 roku, przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności, instytucje będą sprawdzać w rejestrze status zastrzeżenia numeru PESEL.

Podsumowanie

Wprowadzenie możliwości zastrzeżenia numeru PESEL jest istotnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych obywateli Polski. Usługa ta nie tylko chroni przed wyłudzeniem kredytów i innych zobowiązań finansowych, ale także wpływa na procesy działania instytucji finansowych i notarialnych. Dzięki tej inicjatywie obywatele zyskują dodatkową warstwę ochrony, a instytucje są zobowiązane do dodatkowej weryfikacji, co w dłuższej perspektywie może znacząco przyczynić się do ograniczenia przestępczości związanej z kradzieżą tożsamości.

Marek Zieliński

Redaktor portalu WIEM123.pl. Interesuje się ekonomią i nowymi technologiami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *