Krajowy Rejestr Sądowy – Co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy jest rządowym rejestrem dostępnym dla wszystkich. Rejestr jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe. Cały rejestr można podzielić na 3 części:

  • rejestr przedsiębiorców
  • rejestr organizacji pożytku publicznego, fundacji, stowarzyszeń
  • rejestr dłużników niewypłacalnych

Z Krajowym Rejestrem Sądowym miał styczność każdy kto chciał założyć spółkę prawa handlowego lub stowarzyszenie. Każda z tego typu działalności musi się zgłosić do właściwego  sądu i zarejestrować swój podmiot. W procesie rejestracji uzyskuje się numer KRS. Jest to numer dzięki któremu można znaleźć naszą spółkę w rejestrze.

Bardzo ważne jest to iż cały rejestr jest dostępny za darmo na stronach ministerstwa pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html. Jeżeli tylko chcemy znaleźć wpis poświęcony danej firmie możemy bez żadnych opłat skorzystać z wyszukiwarki. Przyjmuje się że dane w KRS są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Na każdym kto jest wpisany do rejestru ciąży odpowiedzialność za poprawnych danych. Brak ich aktualizacji, może skutkować karą

Numer KRS – wyszukiwarka

Numer KRS jest szukany przez zwykłych obywateli w momencie gdy składają zeznanie roczne i chcą przekazać 1% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Wtedy to właśnie trzeba podać numer KRS danej instytucji. W celu znalezienia danego numeru bardzo pomocna jest wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego znajdująca się pod poniższym linkiem. Częściej do rejestru KRS sięgają przedsiębiorcy którzy współpracują ze spółkami prawa handlowego. Dzieje się tak ponieważ w KRS można znaleźć infomrację na temat tego kto reprezentuje daną spółkę czyli kto jest prezesem, wiceprezesem lub prokurentem oraz kto może podpisywać umowy. Najczęściej są to zapisy informujące że na przykład do 20 tys. zł wiceprezes może akceptować zobowiązanie samodzielnie natomiast powyżej tej kwoty musi działać wspólnie z prezesem. Są to bardzo ważne informacje rzutujące na późniejszą współpracę, dlatego są one sprawdzane w każdej tego typu sytuacji.

Oprócz Krajowego Rejestru Sądowego funkcjonuje jeszcze w Polsce Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG). Różnica między tymi rejestrami jest że CEIDG jest rejestrem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie posiadają oni numeru KRS. Więcej informacji na temat KRS można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod pod linkiem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-sadowy

Gdybyście chcieli założyć spółkę prawa handlowego i uzyskać numer KRS dla swojej spółki musicie złożyć wniosek we właściwym sądzie rejonowym. Poniżej przedstawiamy listę adresów poszczególnych wydziałów gospodarczych Krajowego Rejestru Sądowego:

Sąd Rejonowy w BiałymstokuXII Wydział Gospodarczy KRSul. Mickiewicza 103
Sąd Rejonowy w Bielsku-BiałejVIII Wydział Gospodarczy KRSul. Bogusławskiego 24
Sąd Rejonowy w BydgoszczyXIII Wydział Gospodarczy KRSul. Toruńska 64 a
Sąd Rejonowy w CzęstochowieXVII Wydział Gospodarczy KRSul. Żwirki i Wigury 9/11
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w GdańskuVII Wydział Gospodarczy KRS
VIII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Piekarnicza 10
Sąd Rejonowy w GliwicachX Wydział Gospodarczy KRSul. Powstańców Warszawy 23
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w KatowicachVIII Wydział Gospodarczy KRSul. Lompy 14
Sąd Rejonowy w KielcachX Wydział Gospodarczy KRSul. Malików 146 a
Sąd Rejonowy w KoszalinieIX Wydział Gospodarczy KRSul. gen. Wł Andersa 34
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w KrakowieXI Wydział Gospodarczy KRS
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Przy Rondzie 7
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w ŚwidnikuVI Wydział Gospodarczy KRSul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w ŁodziXX Wydział Gospodarczy KRSul. Pomorska 37
Sąd Rejonowy w OlsztynieVIII Wydział Gospodarczy KRSul. Partyzantów 70
Sąd Rejonowy w OpoluVIII Wydział Gospodarczy KRSul. Plebiscytowa 3 a
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w PoznaniuVIII Wydział Gospodarczy KRS
IX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Chlebowa 4/8
Sąd Rejonowy w RzeszowieXII Wydział Gospodarczy KRSul. gen. J. Kustronia 4
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w SzczecinieXIII Wydział Gospodarczy KRSul. Królowej Korony Polskiej 31
Sąd Rejonowy w ToruniuVII Wydział Gospodarczy KRSul. Młodzieżowa 31
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w WarszawieXII Wydział Gospodarczy KRS
XIII Wydział Gospodarczy KRS
XIV Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we WrocławiuVI Wydział Gospodarczy KRS
IX Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16
Sąd Rejonowy w Zielonej GórzeVIII Wydział Gospodarczy KRSul. Kożuchowska 8
Lista adresów wydziałów gospodarczych

Sposoby rejestracji w KRS

W celu zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Rodzaj wniosku zależy od tego jaki podmiot chcemy zarejestrować. Inny wniosek składamy w przypadku rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a inny dla fundacji.

Można uniknąć składania wniosku osobiście i zdecydować się na drogę elektroniczną jeżeli dysponujesz elektronicznym podpisem lub profilem zaufanym. Koszt rejestracji podmiotu w KRS zależą między innymi od rodzaju rejestrowanego podmiotu oraz formy rejestracji. Co do zasady wybór drogi elektronicznej jest tańszy i szybszy od tradycyjnej formy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *