Zakładasz firmę – co powinieneś wiedzieć o ZUS?

Zakładasz firmę – co powinieneś wiedzieć o ZUS ?

Aktywność zawodowa przejawia się dziś na różne sposoby. Spora grupa osób zastanawia się na zmianą dotychczasowego sposobu zarabiania rozpatrując możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Często na przeszkodzie podjęcia ostatecznej decyzji stoi brak pełnej informacji o konsekwencjach takiego kroku.

O czym warto wiedzieć przechodząc „na swoje”.

Każda osoba pracująca niezależnie od formy zatrudnienia obowiązana jest do odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS.
Podejmując decyzję o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej istotne jest wybranie odpowiedniego modelu tejże działalności. W zależności od wybranego rodzaju zgłoszenia, korzystać można z wielu udogodnień i co najważniejsze ulg finansowych. Niestety nie ma równości przepisów i obowiązków jednakowych dla wszystkich nowych przedsiębiorców.
W kwestii składek do ZUS istnieje kilka możliwości do skorzystania z ulg przysługujących nowym przedsiębiorcom.

Wysokość pełnych składek na okres styczeń-grudzień 2020

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 3 136,20 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67%] 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 612,19 zł 250,90 zł 52,37 zł 76,84 zł 76,84 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 354,64 zł

Ulga na start.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Konstytucji Biznesu, każda osoba zaczynająca pierwszą działalność gospodarczą, może skorzystać z przysługującego jej prawa do 6 miesięcznego okresu bez obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Jedyną wymagalną jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Przywilej ten dotyczy także osób, które wcześniej prowadziły działalność gospodarczą a zakończyły jej prowadzenie co najmniej 60 miesięcy przed rozpoczęciem nowej.
Ograniczeniem w możliwości uzyskania tej ulgi jest sytuacja kiedy nowa działalność jest związana ze zmianą zatrudnienia z dotychczasowego na przejście na samozatrudnienie i wykonywanie w dalszym ciągu pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Wysokość składek w okresie 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności na okres styczeń-grudzień 2020

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 0 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67%] 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 362,34 zł

Mały ZUS

Kolejną formą pomocy dla początkujących przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z tak zwanego małego ZUS-u. Każdy kto będzie chciał, może po zakończeniu „ulgi na start” skorzystać z możliwości opłacania niższej składki na ubezpieczenia wynoszącej nie mniej niż 30% od minimalnego wynagrodzenia.
Takie rozwiązanie nie jest obligatoryjne, jest jedynie zaproponowaną formą obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Jeżeli przedsiębiorca nie wyraża zgody na taką formę, zobowiązany jest do odprowadzania zobowiązań według standardowej skali.

Wysokość składek w okresie 7-30  miesięcem prowadzenia działalności na okres styczeń-grudzień 2020

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS Zdrowotne
Podstawa wymiaru 780 zł 4 026,01 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67%] 2,45% 2,45% 9%
Kwota składki 152,26 zł 62,40 zł 13,03 zł 19,11 zł 0 zł 362,34 zł
Suma składek do zapłaty 609,14 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 590,03 zł

O czym należy pamiętać?

Jak wynika z powyższego tekstu, istnieją możliwości do uzyskania sporej premii w postaci niższych kosztów prowadzenia działalności. Pamiętać jednakże należy o tym, że ulgi obowiązują w określonym przez przepisy czasie i prędzej czy później nadejdzie moment na konieczność ponoszenia większych kosztów własnych, związanych z działalnością gospodarczą.

Jeżeli przepisy dotyczące ZUS wydają się skomplikowane zachęcam do zapoznania się z artykułem o kancelarii księgowe

 

Marek Zieliński

Redaktor portalu WIEM123.pl. Interesuje się ekonomią i nowymi technologiami

Dodaj komentarz