Kancelaria księgowa – dla tych co cenią swój czas.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podejmowaniem decyzji. Na początku drogi każdy przedsiębiorca musi podjąć decyzję o tym jaką formę działalności będzie prowadził. Czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka. Bez względu na wybór, każda z form działalności wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Dokumenty w firmie.

Od pierwszej czynności wykonanej w ramach aktywności gospodarczej, powstaje obowiązek zaksięgowania jej. Zaksięgowanie rodzi obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy zmusza do wypełnienia odpowiednich dokumentów i przekazania ich do urzędu skarbowego. Zgłoszenie musi odbyć się w określonym przepisami czasie. Różne dokumenty przekazuje się w różnych terminach.
Dzień wskazany w dokumentach zgłoszeniowych, jako rozpoczęcie działalności, zobowiązuje do określonych działań w odniesieniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia i deklaracje do ZUS mają swoje terminy, a ich niedotrzymanie rodzi określone konsekwencje.
Jeśli w działalności gospodarczej biorą udział zatrudnieni pracownicy, przedsiębiorca zmuszony jest do założenia odpowiedniej dokumentacji i pilnować uzupełniania jej na bieżąco. Wypłata wynagrodzeń wymaga specjalnej formy dokumentacji. Każdy zatrudniony pracownik to obowiązek wobec ZUS.
To tylko wybrane zagadnienia z całego katalogu czynności, które każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest obowiązana co miesiąc wykonać.

Jeśli czas przedsiębiorcy jest cenny to czy warto go tracić na wszystko czym może zająć się ktoś inny?

Kancelaria księgowa – czym się zajmuje?

Podstawowe działania każdej kancelarii księgowej sprowadzają się do wykonywania wszystkich niezbędnych formalności wynikających z działań przedsiębiorcy wykonywanych w ramach jego firmy.
Co zrobi za przedsiębiorcę:

 • zaksięguje wszystkie dostarczone dokumenty
 • wyliczy należny podatek
 • zaksięguje i wypełni odpowiedni PIT
 • sporządzi listę płac
 • zaksięguje sprawy pracownicze i wystawi odpowiedni PIT
 • wypełni i przekaże wymagane dokumenty do ZUS
 • sporządzi i prześle wszystkie wymagane sprawozdania/ dotyczy głównie spółek z
 • osobowością prawną/
 • wykona wszystkie czynności wymagane w prowadzeniu działalności gospodarczej ze względu na jej status prawny
 • sporządzi rozliczenie roczne z tytułu PIT przedsiębiorcy
 • sporządzi rozliczenie roczne zatrudnionych przez zleceniodawcę osób.

Odpowiedzialność kancelarii księgowej.

Zawierając umowę z wybraną kancelarią księgową, informacja o tej usłudze trafia do odpowiedniego urzędu skarbowego. Od tego momentu kancelaria ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia spraw księgowych w odniesieniu do aktualnych przepisów.

Niezależnie od przedstawionych działań w ramach świadczonych usług, służy pomocą prawną i księgową związaną z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością.

Zawarcie umowy z dowolną kancelarią księgową i przekazanie jej wszystkich spraw księgowych pozwoli każdemu przedsiębiorcy na zaoszczędzenie czas i przeznaczenie go na wypoczynek lub rozwój prowadzonego przedsiębiorstwa.

Marek Zieliński

Redaktor portalu WIEM123.pl. Interesuje się ekonomią i nowymi technologiami

Dodaj komentarz